Velkommen til

Det Gyldne Kvarter

Din portal til nyheder og info om området

Velkommen til Det Gyldne Kvarter

Din portal til nyheder og info om området

Bestyrelsen arbejder med:

Skabe et attraktivt område til gavn for alle og til fornuftige penge

Da der endnu ikke har været overlevering  af området fra Odense kommune, vil bestyrelsen fortsat arbejde med god og fair overlevering fra Odense kommune, som sætter grundejerforeningen i en finansiel fornuftig situation.

Ved at Skabe:

  • Et solidt overblik over foreningens forpligtigelser
  • Fornuftig drift/vedligehold af området
  • En gennemskuelig struktur, hvor medlemmerne kan følge med i hvad der sker (www.detgyldnekvarter.dk)

Nyheder

Hjemmeside angrabet

Vores hjemmeside har desværre været udsat for et angrab, hvor man har udnyttet svagheden i vores kontakt system. Derfor er kontakt systemet PT nede indtil vi er sikker på dette ikke sker igen. Det har ikke været muligt at tilgå data så som brugernavne ,email mm. Man...

læs mere

Kim Milsø træder ud af bestyrelsen

Bestyrelsen må beklageligvis meddele at Kim Milsø af personlige årsager har valgt at træde ud af bestyrelsen. Vi i bestyrelsen vil takke Kim for hans super indsats gennem de knap 3 år.

læs mere

Indbetaling af kontingent 2017

Husk at det er tid til indbetaling af kontingent til grundejerforeningen. Betalingen er i år rykket til 1. Oktober. Beløbet er i år på 2200 kroner og skal indbetales/overføres til konto 2375 4390273253 Vi beklager den sene information, dem som mangler at betale må...

læs mere